Skautský zimní přechod Brd

Podle článku Slavomila Janova

(původní článek na http://www.adam.cz)

19. prosince 2008

Od roku 1969 se pravidelně – zpravidla na přelomu ledna a února – scházejí pražští skauti na turistických stezkách Brdské vrchoviny. Zimní přechod Brd se za dobu své historie stal nejen jednou z nejvýznamnějších akcí pražské organizace Junáka, ale i skautingu v České republice vůbec.

První ročník zimního přechodu Brd se uskutečnil 8. února 1969 za účasti více než 1300 skautů jako forma protestu proti okupaci Československa sovětskou armádou a vojáky dalších zemí tehdejšího paktu Varšavská smlouva. Stopy protestní akce byly v Brdech patrné i v dalších dvou desetiletích,
Pamětní nášivka z roku 1970
Pamětní nášivka
přestože činnost Junáka byla v roce 1970 v rámci tzv. normalizace ukončena. Mnoho skautských oddílů však v činnosti pokračovalo pod hlavičkou jiných zájmových organizací dětí a mládeží, nebo v ilegalitě.

V letech 1971 – 1989 se tradice zimního přechodu Brd udržovala jako akce turistických oddílů mládeže. Pod skautskou vlajku se přechod vrátil znovu po třetím obnovení činnosti Junáka v roce 1990.

Dvě hlavní trasy zimního přechodu Brd vedou z Mníšku pod Brdy a z Řevnic. První míří přes poutní místo a vyhlídku na Skalce nad Mníškem, na řevnické trase zase leží jeden z historických brdských trampských kempů u Jezírka. Skauti si však mohou pro přechod zvolit i další cesty podle vlastní volby. Pro účastníky na všech trasách je připravena poznávací a vědomostní soutěžní hra.

Hlavní trasy přechodu se protínají na tzv. Kytínské louce na jihovýchodním svahu brdského hřebene nedaleko obce Kytín. Na této křižovatce skautských stezek se pak v rámci přechodu koná každoročně malé "Brdské jamboree" s množstvím her, soutěží a dalších aktivit. Neodmyslitelnou kulisu akce vytváří mnohahodinová výměna pamětních kartiček, většinou vlastnoručně nakreslených jednotlivými účastníky přechodu.

Na zimních stezkách hřebenů Brdské vrchoviny se schází každoročně téměř tisíc účastníků skautského přechodu. Zejména mladším skautům zde jsou připomínány kořeny akce, která je už téměř čtyři desetiletí významným prvkem skautského výchovného systému. Zimní přechod Brd přispívá atraktivní formou k rozvoji fyzické zdatnosti chlapců a dívek ve skautských krojích, ale i jejich vlastivědné a vlastenecké výchově.

Organizátorem akce je Pražská rada Junáka, která řídí činnost skautů v hlavním městě – kraji zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka.