Historie 10. oddílu (I) – Vznik 10. oddílu Svazu skautů Praha

Jan Kuliš – Kulda

17. září 2009

Při prohlížení skautského archivu bratra Jiřího Vodenky jsem narazil na velice zajímavý zápis o vzniku 10. oddílu v Praze. Zápis cituji v nezměněné podobě:

Na žižkovské reálce se zachovala tradice skautingu, který tam uvedl v roce 1912 tamější profesor tělocviku Antonín Benjamin Svojsík. Současně s tradicí se zachoval v inventáři školy poměrně bohatý inventář vhodný ke skautské činnosti.
Bratr Václav Vodenka
Bratr Václav Vodenka
Po skončení 1. světové války roku 1918 se pokusil obnovit skautský život na žižkovské reálce na jaře roku 1919 septimán Kvído Velhartický a jeho spolužák Vondráček. Byl k tomu třeba souhlas ředitele školy, neboť se jednalo o žáky školy, dále o užívání školního inventáře a o schůzky v budově školy. Náborová akce byla úspěšná a bylo získáno asi 20 žáků, hlavně ze druhé a první třídy této reálky. Jsou to mimo jiné jména Rudolf Švec, Antonín Svoboda, Grygar, Kurz, Mikuláš, Mistrovský, Poštolka, Mašek, Mattausch a několik dalších, na jejichž jména si již nevzpomínám.

Oddíl zahájil svoji činnost výletem do Troje, na území dnešní zoologické zahrady, a pokračoval ve své činnosti do prázdnin roku 1919. Po prázdninách se ujal vedení oddílu známý bratr Václav Vodenka. Přízeň ředitele školy ustala a oddíl se scházel v parku, pokud bylo teplo. V zimě se scházel oddíl v restauraci Mikulášova strýce na Žižkově.

Velhartický byl zástupcem vůdce bratra Vodenky a za ním přišel do oddílu jeho bratranec Zdeněk Polák – náš Wabaso. Bratr Vodenka, aby odstranil obtíže se schůzkami, zavedl v oddíle družinový systém a družiny se scházely v bytech svých členů.

V roce 1920 do oddílu kolektivně vstoupila skupina organizace "LEGIE MLADÝCH" za vedení bratra Bukovského. S ním přišli hoši Štefan, Peška, Vytejček, Kalinové a jiní.

V létě roku 1920 uspořádal bratr Václav Vodenka náš první tábor o třech stanech u Senohrab proti známé Hlásce. Tento tábor trval pouze jeden týden.

Dne 5. prosince 1920 složili ve Hvězdě na Bílé Hoře skautský slib první tři bratři. Byli to: Rudolf Švec, Zdeněk Polák a Antonín Svoboda a stali se vedoucími – rádci – družin.

Zakládající členové Desítky   Bratr Vodenka s členy svého oddílu
Zakládající členové Desítky   Bratr Vodenka s členy svého oddílu
Z prvopočátku oddílu na žižkovské reálce zůstaly tři družinové vlajky, které spoluzakladatel oddílu Vondráček namaloval na celtovinu – jednalo se o vlajky družin lišek, medvědů a poštolek. Zatím velmi pomalu se množil oddílový inventář, hlavně o stanová plátna.

V zimě roku 1920-21 byla navázána spolupráce s nově zavedenou YMCOU, což dovolovalo mimo jiné schůzky v místnostech YMCY na Loretánském náměstí na Hradčanech a slibovalo pro oddíl příznivější materielní situaci za podpory YMCY.

Na jaře roku 1921 byl založen I. sbor SJS skládající se z oddílů č. 10, 21, 30 a 36. V létě téhož roku byl uspořádán prázdninový tábor ve Vráži u Písku. Oddíly 10, 21 a 36 tábořily ve vzájemném sousedství. Náš 10. oddíl na soutoku říčky Lomnice s Otavou. Byl to náš první klasický tábor za vedení zprvu bratra Vodenky a pak Zdeňka Poláka, který na tomto táboře dostal jméno "Wabaso". Z té doby také pochází známá oddílová píseň: "Otavě, kde Lomnice s šumem v náruč spěje".
R. Švec, K. Novák, V. Vodenka, ...
R. Švec, K. Novák, V. Vodenka, ...
Zde s námi společně tábořil bratr Miller, skaut jiné organisace, a přivedl k nám do oddílu Jirku Nováka, známého jako Tommy.

Zde začíná již opravdový skautský život 10. oddílu SJS, jako výsledek perné práce a vytrvalosti bratra Václava Vodenky.

Spolupráce s YMCOU se nerozvinula tak, jak se předpokládalo, a byla přerušena, což poněkud ovlivnilo život v oddíle, který neměl vlastní klubovnu.

Byl obnoven družinový systém a činnost se přenesla do družin.

Roku 1922 oddíl tábořil u Seče pod hradem Ohebem. Sem přijel navštívit svého bratra Wabasa jeho bratr Pepík se svým kolegou Karlem Novákem – nynějším "Oseo-Osičem" – a oni oba dva na podzim roku 1922 vstoupili do 10. oddílu mezi nás.


Tento zápis do archivu bratra Vodenky provedl asi v roce 1970 až 1972 jeden ze zakladatelů 10. oddílu Svazu skautů, bratr profesor Antonín Svoboda, zvaný Mondamin, který se narodil 26. srpna 1907 na Žižkově a zemřel dne 13. března 1974.