Bělohorské Dionýsie 2010

Linda Hurníková

29. března 2010

Na rtech s heslem "Důležitější než vyhrát je zúčastnit se!" jsme se v relativně hojném počtu, v zastoupení všech generací sešli v sobotu 27. 3. 2010 na Dionýsiích. Setkání provázely hry a spousta a spousta povídání.

Naše vzpomínky a odkazy zakladatelů s sebou přinesla generace nejstarší. Skupina se při soutěžních disciplínách představila jako Revma Boys. I když se umístili v celkovém součtu výsledků až na třetím místě, zůstává jim prvenství nejhojnější účasti.

Zlatou střední cestou se vydala skupina Sluníčka, co se týče věku účastníků, počtu zástupců i umístění na výsledkové listině.

Skupina Revma Boys Skupina Slepice Soutěž v ping-pongu Výkon soupeřů sledují Sluníčka
Skupina Revma Boys Skupina Slepice Soutěž v ping-pongu Výkon soupeřů sledují Sluníčka

Prvenství si v herním zápalu vybojovaly Slepice. Zástupkyně mladé krve, která opět vnáší tu potřebnou trochu bojovnosti a nadšení do jinak lehce zakotveného chodu setkání. Přesto se ještě stále musí učit, aby dosáhly tam, kde se bere moudrost "těch starších". Jinými slovy, v heslu "Důležitější než vyhrát je zúčastnit se!" by pro ně mělo být velké Z.