Krátký zápis ze schůzky 2. března 2011

Maxipes Fík

Linda Hurníková

3. března 2011

Měsíc se s měsícem sešel, pod Říp jsem se vydala,
na lavici posadila, na své skauty čekala.
Hodinka sem, hodinka tam, neměla jsem tušení,
že ta naše sešlost slavná začíná po setmění.

Když však sedmá udeřila, Láďa dveře rozrazí,
za ním potom v jednom šiku další skauti dorazí.
Hanka, Líba, Ďábel, Jirka, to jsou první příchozí,
v další vlně potom přišli Luboš, Markéta a Fík.

Pojedli jsme, mok si dali, o horách se bavili.
Doufejme, že v stejném počtu sejdeme se za měsíc,
nejen pod, ale i na HOŘE ŘÍP.