Schůzka na Den dětí

Hana Nováková

2. června 2011

Červnová schůzka pod Řípem 1. června 2011 začala zcela v duchu OSaP tradic – bojovkou. V které části rozlehlé restaurace U Čechů asi naši kamarádi sedí? Kampak se nám ti čerchmanti schovali? Téměř všichni zúčastnění (Ondra, Vláďa, Helena, Tomáš, Jirka H., Petr, Hanka, Luboš, Markéta, Drsňák, Zuzka J. a Jirka J.) nakonec ten správný stůl našli, jen Drsňák si vybral jednu nápovědu – přítele na telefonu.

Úvodní debata se rovněž tradičně točila kolem nemocí (tentokráte s důrazem na výhody a nevýhody rtuťových, lihových a digitálních teploměrů a probrány byly i základní způsoby měření teploty), byrokracie EU a drobných politických a úřednických nešvarů v naší zemi. Novým tématem pak bylo spaní, konkrétně závislost mezi délkou pyžama a polohou peřiny vůči spáči. Nicméně brzy jsme přikročili k důležitějšímu bodu programu, cyklo-pěšo-moto výletu k Dračí skále.

Podrobné info pošle vedoucí cyklistické sekce Básník, zmiňme však základní body chystané akce. Výlet proběhne v neděli 19. 6. 2011. Vedoucí a kronikářkou pěších byla jmenována Helena. Sraz chodců je v 8:33 hod u pokladen Smíchovského nádraží, vlak odjíždí v 8:53 hod. Pěší cesta povede ze Srbska k Bubovickým vodopádům, dále kolem Dubu sedmi bratří až k restauraci u Dračí skály. Zde se mezi 12-14 hod všechny sekce setkají. Odpolední část povede drsnou krajinou kolem Malé a Velké Ameriky přes Mořinu až na vlakovou zastávku Karlštejn. Celková délka pochodu by měla být asi 12 km.

Cyklisté vyrazí v 9:30 od spolkové základny U Čechů. Ovšem až poté, co se v pátek v případě nevalné předpovědi počasí o svém záměru na kolech vyjeti telefonicky ujistí. Cyklista Cyklo (a případně moto) trasa povede přes Stodůlky, Zbuzany, Chýnice, Kuchař a Mořinu k Dračí skále. Po obědě pak sešup k řece a podél Berounky až do Černošic, kde se uvidí, jak dál. Délka trasy kolísá mezi 45 a 65 km dle zvoleného závěrečného úseku.

V rámci bodu Různé nadhodil Luboš myšlenku na prázdninovou akci na téma "něco kolem vody". Nemuselo by se jednat o tradiční víkendový sjezd řeky, nápadů je několik. Luboš si poznamenal kolizní termíny jednotlivých účastníků a metodou průniků nalezne optimální termín. Pokud by se někdo z nepřítomných chtěl k vodní akci připojit, neotálejte a napište Lubošovi, kdy se vám to hodí, či naopak nehodí.

Už během úvodních informací o chystaném cyklovýletu jsme se přesunuli do naší konečně uvolněné klubovny pod Řípem. Tam pak program pokračoval nejdříve v duchu velkých plánů a posléze v duchu tradiční zábavy. Probrali jsme vše od paměti na jména, přes povzbuzující/uspávací funkci kávy, pozitivní vliv letákových akcí na motoriku důchodců až k výhodám kuchyní Ikea. Kolem desáté se společnost pomalu rozpouštěla. Nezbývá než zavelet, do sedel!