Naše prvo-středo-měsíční schůzka

Listohrad

Hana Nováková

4. listopadu 2011

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad.
Zlaté listí z javora, zima už jde do dvora.

A před zimou je nejlepší zalézt do tepla, do klubovny, do hospody... Všechny tyhle atributy naše prvo-středo-měsíční schůzka U Čechů 2. listopadu 2011 rozhodně splňuje. V dušičkový den do tepla postupně zalézali: Ďábel, Hanka, Markéta, Jirka H., Básník, Helena, Aleš, Petr, Marcela, Blanka, Linda a Drsňák. Omluvenka byla vyřízena od Ondry, Líby a Luboše.

Schválně, jestli odhadnete první téma hovoru. Ano, přesně tak. Hned od začátku nemoci, zuby, těžký život podnikatele, netradičně doplněno strastmi s řemeslníky a problematikou návykových látek. Ale pozor, nutno zdůraznit, že Básník se tentokráte statečně držel a svou zdravotní novinku nám sdělil až po velkých prosbách na konci schůzky!

Po palačinkové smršti odlehčené několika drobnými nedorozuměními mezi obsluhou a hosty (svařák bez přílohy, Master bez lahve) jsme konečně přikročili k programu schůzky:

  1. Kontrola úkolů z minula – Básník kontaktoval Ďábla, splněno.
  2. Tradiční toulky předvánoční Prahou – schválena záměna Prahy za Křivoklát. Výlet se uskuteční v sobotu 10. 12. 2011. Tam pojedeme pod parou ze Smíchovského nádraží, v čase 9:37 – 11:12. Na místě se budeme udržovat pod parou na adventních trzích, posedíme v hospůdce a ti, jejichž naplnění párou bude nad míru, na hradě přespí. Ostatní se, zřejmě již bez páry, vrátí do Prahy. Pozor, nejpozději do neděle 13. 11. 2011 všichni pošlou Marcele závaznou objednávku parních lístků (jednosměrné, zpáteční), noclehu a případně informaci, že jsou na páru alergičtí a na Křivoklát dorazí po jiné ose. Kronikářem výpravy se dobrovolně stane Drsňák, závěrečnou pozvánku (shrnutí akce) pošle Marcela po zakoupení lístků.
  3. Doména na rok 2012 je zaplacena.
  4. Básník metodou "Škatulata, hejbejte se!" přepracuje program na rok 2012. Některé akce budou přesunuty, zkráceny či prodlouženy a určitě se tam objeví odložený UNESCO výlet do Kutné Hory. Program přinese ke schválení na příští schůzku.
  5. Poslední schůzka roku 2011 se uskuteční výjimečně poslední listopadový týden ve středu 30. 11. 2011. Kalendář hlásí, že se nebude jednat jen o vánočně-sváteční setkání.

A pak už následovala příjemná rozprava na všeliká témata, u mého konce stolu například o záludnostech operačních systémů mobilních telefonů. Postupně jsme se rozešli do sychravé noci, abychom se mohli začít těšit na schůzku příští.