Kronika roku 2008

Pamětní nálepka z výstupu na Bílou Horu

Úvodem

Vladimír Čech, Josef Souček – Ďábel
2. listopadu 2008

Dnes byl zahájen provoz našich nových webových stránek. Jejich součástí je i tato strana, která by měla ve formě jakési elektronické kroniky mapovat události, jež se odehrály v méně či více vzdálené minulosti... více...

Nad starou kronikou

Setkání po 40. letech

Vladimír Čech
2. listopadu 2008

V sobotu 26. dubna 2008 v podvečer zorganizovalo vedení střediska setkání svých bývalých členů, a to při příležitosti 40. výročí obnovení Junáka na Bílé Hoře v roce 1968. Hlavní motiv celé akce výstižně vyjádřil... více...

V šedesátých letech

Jak jsme potkali "skauting"

Josef Souček – Ďábel
(původní článek pro Lokali č. 3/2008)

Český skauting měl na rozdíl od světového skautingu, který oslavil v loňském roce 100 let od svého vzniku, velmi pohnutou historii. Všichni víme, že po příchodu Němců počátkem 2. světové války došlo k jeho zrušení... více...

Diskusní kroužek

Podzimní setkání

Vladimír Čech
2. listopadu 2008

Naše podzimní setkání se konalo 2. října 2008 a volně navázalo na úspěšnou jarní premiéru. Již od jara jsme s Lubošem zahájili intenzivní přípravu celé akce, která spočívala především v dohledání dalších kontaktů na bývalé členy... více...

Kytariska

Zápis z druhého setkání Junáků po 40 letech

Tomáš Kocián
30. listopadu 2008

Sraz účastníků byl v pět hodin odpoledne v sobotu, a tak nehrozily předčasné odchody z jakýchkoliv důvodů. Po příchodu do restaurace (pozdním, ale nebyl jsem sám) jsem byl personálem nasměrován do klubovny na dvorku... více...

Výroba svícnu

Bělohorská skautská Mikulášská 2008

Vladimír Čech
8. prosince 2008

V sobotu jsme měli opět po roce Mikulášskou. Tentokrát to vyšlo doslova, na Mikulášský svátek 6. prosince. Mikuláš se sice nedostavil – zřejmě se unavil při roznášce předešlého večera – ale i tak to byl večer stylový... více...

Pamětní nášivka z roku 1970

Skautský zimní přechod Brd

Podle článku Slavomila Janova (původní článek na http://www.adam.cz)
19. prosince 2008

Od roku 1969 se pravidelně – zpravidla na přelomu ledna a února – scházejí pražští skauti na turistických stezkách Brdské vrchoviny. Zimní přechod Brd se za dobu své historie stal nejen jednou z nejvýznamnějších akcí pražské organizace Junáka... více...

Ze střediskového výletu do Plas v roce 1968

Vzpomínka na šedesátá

Vladimír Čech – Básník
22. prosince 2008

Touto vzpomínkou bych rád volně navázal na příspěvek bratra Ďábla, který nám ve svém článku Jak jsme potkali "skauting" přiblížil dávnou historii našeho střediska. Mně bylo tenkrát, na konci šedesátých let, sotva dvanáct... více...