1 | 2 | 3 | 4

Kronika roku 2009 (1)

Br. František Jandus, zakladatel střediska, v nové klubovně v roce 1970

Jak jsme přišli o "skauting"

Vladimír Čech – Básník
3. ledna 2009

Tímto příspěvkem se ještě jednou a naposledy vrátím do doby před 40 lety, kdy mohl skauting v Čechách, byť jen na krátkou chvíli, znovu obnovit svou legální činnost, a kdy se podařilo do duše naší generace vtisknout základy junáctví... více...

Hora Říp

Sešlost Pod Řípem

Vladimír Čech – Básník
15. ledna 2009

Včera 14. ledna 2009 jsme se sešli Pod Řípem, abychom naplánovali únorové překonání Brd a ostatní akce v letošním roce. Bylo nás devět: já, Markéta a Jirka Hainý, Líba Ježková, Milan Foral, Jirka Kocián, Luboš a dva naši... více...

Slib nových vedoucích v únoru 1990

Jak jsme znovu začínali

Vladimír Čech – Básník
20. ledna 2009

Letos oslavíme kulatých 20 let od pádu komunismu v našich zemích a současně od třetího obnovení Junáka v Čechách. Proto si nelze odpustit alespoň krátkou vzpomínku na to, jak jsme na Bílé Hoře tenkrát znovu začínali... více...

Titulní strana 1. čísla časopisu HVĚZDA z roku 1990

Hvězda už nezáří

Vladimír Čech – Básník
30. ledna 2009

... jsem v bělohorském skautském "archivu" narazil na zajímavé dokumenty, které si zaslouží vyzvednout z hlubin zapomnění. Proto se ve svém přemítání na okamžik přenesu zpět do devadesátého roku minulého století. Na podzim... více...

Výroční turistická známka k Zimnímu přechodu Brd 2009

Sešlost I

Vladimír Čech – Básník
4. února 2009

První pravidelná sešlost je již dvě hodiny minulostí. Některé z nás tentokrát sklátila nastupující chřipková epidemie, proto i účast byla poměrně nízká – pouhých 5 přítomných. Po směru hodinových ručiček jsme se Pod Řípem sešli o sedmé hodině večerní... více...

Slib u hrobu A. B. Svojsíka

Vzpomínka a trochu historie

Markéta Hainá (Kupčíková) – Riki
5. února 2009

Aby v tom Básník nebyl skoro sám, a protože ženská ruka ještě nic nenapsala, rozhodla jsem se i já zavzpomínat a napsat o létech, která jsem prožila v Triglavu. Týden potom, co jsem složila pionýrský slib, přišla jsem ze školy domů s tím... více...

Zimní přechod Brd 2009

Zimní přechod Brd – jubilejní 40. ročník

Luboš
8. února 2009

Letošní ročník byl pro mnohé z nás "jubilejní", a sice proto, že jsme šli skutečně až po 40 letech. Už Smíchovské nádraží a atmosféra byly jubilejní. Nic se u pokladen za 40 let nezměnilo. Sraz v 8 hod u pokladny č. 1 vyšel... více...

Portrét boha Dionýsa na mozaice z Antiochie

Dionýsie na obzoru

Vladimír Čech – Básník
11. února 2009

Za několik týdnů vypuknou tradiční bělohorské Dionýsie. Ohlédneme-li se nazpět proti proudu času, zjistíme, že ty letošní už budou dvacáté v nepřetržité řadě od roku 1990. V celé své historii dokonce dvacáté sedmé. Nadcházející Dionýsie lze tudíž považovat... více...

Věnování v kronice 29. dívčího oddílu z roku 1970

Sešlost II aneb bylo nás pět

Vladimír Čech – Básník
4. března 2009

Na dnešní sešlosti nás bylo opět pět. Jako první dorazili Líba Ježková a Milan Foral, krátce na to jsem se přidal já s Lubošem a nakonec nás doplnil Drsňák. Chybělo málo a mohlo nás být šest. Blanka Zákostelnová se však na poslední chvíli omluvila. Dlouhodobě byli... více...

Vandrovní knížka

První junácký tábor po roce 1989 "Zbyslav 1990"

Jiří Novák – Drsňák
5. března 2009

Dlouho očekávaný letní junácký tábor 1990 začíná ráno odvozem... Tak touto větou začíná zápis v mé vandrovní knížce o mém prvním junáckém táboře v nově obnovené skautské organizaci. Tábor proběhl na vypůjčeném tábořišti, nutno říci, že i s mnohými vypůjčenými... více...

Na setkání s prezidentem Bushem

Plnou parou vpřed

Vladimír Čech – Básník
10. března 2009

Po čase opět beru do rukou klávesnici počítače, abych pokračoval ve svém výletu do začátku devadesátých let minulého století, kdy skautské hnutí v Čechách potřetí povstalo z popela. Byla to doba všeobecného nadšení z pádu komunismu a nebyla nouze o pomocnou ruku... více...

Logotyp Junáka

Význam skautingu pro mravní výchovu člověka

Vladimír Čech – Básník
15. března 2009

Když jsem se probíral svým archivem z roku 1990, narazil jsem mimo jiné i na pojednání, které jsem tenkrát sepsal v rámci čekatelské zkoušky. Snažil jsem se v něm sám sobě odpovědět na otázku, proč jsme se tehdy mnozí vrhli po hlavě do znovuvybudování... více...

1 | 2 | 3 | 4