Oddílovka Pod Řípem 8. 1. 2014 – OSaP

Jiří Novák – Drsňák

10. ledna 2014

Myš
Snad poprvé v novodobé historii OSaPu jsem měl možnost přijít na oddílovku v předem stanovený čas správně – ano přišel jsem VČAS:)

Tudíž po sdělení Marcely, že bratr náčelník omlouvá svou neúčast a zároveň dal Marcele za úkol vybrat zapisovače dnešní oddílovky, bylo nad slunce jasné – dobrovolně se zhostím zaznamenání oddílovky.

Kvůli výše zmíněné omluvené neúčasti bratra náčelníka jsme se vyhnuli tématu, "kde nás co bolí a kdo nám to hojí". Zástupným motivem hovoření se stal vodič z motoru Fábie klanu Novákovic. Ten jim dle servisu, kde jim provedli opravu, prokousaly myšky, co rády kabely. Nikdo jsme na kabelu, který Hanka pohotově vytáhla z kabelky, nenašli pražádné stopy těch opovážlivých malých okusovaček. Hanka se nakonec rozhodla, že do servisu zajede a na myši se poptá...

Pozdějším příchodem Lindy to u stolu zašumělo, a protože nedávno oslavila životní jubileum, posadili jsme ji do čela. Z čela stolu se jí totiž nejlépe objednávaly malé a šikovné dávky ostřejšího alkoholu. Samozřejmě jsme jí společně zapěli: "Happy, happy..."

Celým večerem se nesly informace o chystaném horském víkendovém pobytu. Z důvodu nedostatku sněhu bude zřejmě mít pouze pěšácký charakter. Na mou kousavou připomínku: "Nezapomeňte si vzít plavky!" byla organizátorka Hanka připravena. V okolí našla jediný bazén veřejnosti volně přístupný. Ale s mírnou vadou na kráse, je dlouhý pouze 10 metrů:(

Psát o jídle a pití je zbytečné – to už je na oddílovkách OSaPu takový obyčej, až kolorit:) Snad jen, že Tomáš při placení se slzou v oku citoval posloupnost starší měny od haléře až po tehdejší maximální nominální hodnotu bankovky 100 Kr.

První oddílovka v roce 2014 se povedla a Hanka mně dokonce tvrdila, že je výroční a v pořadí padesátá. Jen nevím odkud to počítat.