Brdy 2014

Vladimír Souček – Vladek

26. ledna 2014

Rok se s rokem zase sešel,
proč bych do Brd vesel nešel.

Na Kytínskou louku vpřed,
toť skvostná skautská tradice,
do batohu skývu chleba,
už mám ruku na klice.

Na nádraží u pokladen,
jeden se tu loučí, líbá,
rozpačitě rozhlíží se,
zatím jenom sestra Líba.

Zbytek přišel taky včas,
Luboš, Zuzka a tak dále,
Tomáš, Drsňák, Marcela,
po roce je opět vidím,
jsem dojatej docela.

Lahvinky tu sebou maj,
vítáme se, les, luh, háj!

Příště zase ráda půjdu,
svůdně říká Helena,
když nás vidí pohromadě,
krmit jabkem jelena.

Na Kytínskou louku zas,
nedorazili jsme včas.

Tisíc skautek, vlčat, skautů,
řvalo bez nás, dominantů.
To není pěkná besídka,
když tu chybí Desítka:-((

Na louku jsme dorazili,
bez bázně a hany,
bohužel tam osaměle,
stály už jen stany.

Cestou zpátky klábosíme,
v dáli vidím Mníšek,
škoda, že tu s námi není,
pan atašé Jarda Plíšek.

V restauraci Al Capone,
vládne čilý ruch,
skautíci se posilují,
řezník pro nás vepře kuch.

Výlet končí, kraj se loučí,
taky báseň krátká, místy tuze vratká.
Do roka a do dne snad,
vyrazíme do Brd zas.

Na louce 25. 1. 2014
Na louce 25. 1. 2014