Zápis z CPM2016 – pěšodružina
dne 31. května 2016
  • Stalo se nedávno

Pěšodružina se smrskla na tři členy, a to Marcela, Helena a Aleš. Sešli jsme se v sobotu 28. května 2016 v autobuse na Bílé Hoře a dorazili jsme do Unhoště U křížku. Bez problémů jsme našli modrou značku, pak jsme opustili městskou zástavbu a hurá do přírody.

Překonali jsme Černý potok a hráz rybníku Bulhar. Pokračovali jsme Neumannovou stezkou kolem soustavy rybníků, z nichž největší je Rybárna. Za rybníky jsme viděli bývalý Urbanův pivovar a také jsme si zopakovali, co to bylo právo "pivo várečné".

Cestou podle Černého potoka jsme prošli kolem Kalivodova (Kopřivova) mlýnu, dále Suchého (Bozděchova) mlýnu a dále podle potoku až k Novému (Nebeskému) mlýnu. Bohužel všechny zmíněné mlýny jsou v zanedbaném stavu. Po necelých dvou kilometrech se Černý potok vlévá do říčky (potoku) Loděnice, na které je Markův mlýn, ten je udržovaný a je tu přírodní památka, kde roste i vzácný křivatec český.

Musíme se přiznat, že i naše družina se neubránila sejití ze správné cesty, ale bylo to způsobeno špatným značením odboček (značky před námi přímo schovali). Prostě neznačila to Marcela.

Během cesty Helena sbírala listy stromů pro vnoučka Matouška a pak jsme se všichni dohadovali, jaký strom to vlastně je před námi. Prostě dendrologové z nás nebudou.

Od Markova mlýna jsme zamířili směr Malé Kyšice s vidinou jídla a pivečka. Ještě jsme cestou minuli osadu Červený Mlýn, asi po 600 metrech jsme došli na silnici a již honem hledat domluvenou hospůdku.

I přes zpoždění jsme dorazili první a telefonát od náčelníka, že cyklodružina bloudí, se ukázal pravdivým. Náčelník se, jako vždy, snažil uplatnit stravenky, ale servírka mu je odmítla. Po zjištění, že by si oběd musel odpracovat vyčištěním toalet, raději našel české bankovky.

Po obědě, pivečku a kafíčku jsme se zase rozdělili a náš cíl byla stanice autobusu Horní Bezděkov. Vzhledem k naší únavě jsme si cestu trochu zkrátili a od Proškova mlýna jsme použili zkratku po žluté značce. V Horním Bezděkově jsme dali ještě malé pivo a autobusem (se stejným řidičem jako dopoledne) jsme dojeli do Prahy.