Od TechPam017 odbočka k hradu Helfenburk
dne 26. června 2017
  • Stalo se nedávno

Zápis "Po stopách technických památek" byl plně v režii a peru, moderně v PC, Hanky Novákové:

Kymličkovi vyráží za příbuznými a my ostatní do Vlachova Březí. Neb tam nás čeká společná zastávka poslední (i když neplánovaně) – oběd. Restaurace U Plíšků ale nevaří, všude jinde mají zavřeno, a tak se naše víkendová parta rozpadá. Vytrvalý Drsňák pokračuje spolu s Lubošem a Ivonou v předem připraveném programu – výletu na zříceninu Helfenburg (http://www.helfenburk.estranky.cz/). Zbytek ale potřebuje využít část volného dne i na domácí práce, a tak se přes obědovou pauzu ve Vodňanech vydává na cestu dom.

A tam, kde Hanka v zápise zmiňuje hrad Helfenburg , já vytvořím na popud Marcely Novákové (povedená to rodinka) "zápisovou odbočku", která teprve skutečně ukončila Víkendovou výpravu "Technické památky 2017".

Abychom až před branou hradu nezjistili, že mají zrovna dnes zavřeno, zeptal jsem se všudypřítomného a všehoznalého pana Googla. Výsledky vyhledávaní si sami můžete přečíst:

  • Helfenberg leží v okrese Rohrbach v Horním Mühlviertelu v Horním Rakousku.
  • Helfenburk u Úštěka (též Hrádek) je zřícenina hradu ze 14. století vzdálená asi 3 km od městečka Úštěk v okrese Litoměřice. Patří do skupiny tzv. "skalních hradů", charakteristických pro pískovcové oblasti severovýchodních Čech. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.
  • Helfenburk u Bavorova je zřícenina hradu asi 5,5 km od Bavorova v okrese Strakonice. Nachází se v katastru obce Krajníčko na skalnatém vrchu Malošín v nadmořské výšce 683 m. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Ten u Bavorova nám byl nejblíže a i otevřený, takže po skromném obědě ze sámošky p. THANH LE VINH vzhůru na neveřejné parkoviště. Z parkingu vzhůru na hrad, a to doslovně, neb organizátoři vybrali nejkratší cestu ke zřícenině, totiž kolmo na vrstevnice. Les voněl, cesta stoupala a najednou stojíme u pokladny, kde u fousatého prošedivělého mužíka platíme dospěláckou vstupenku à 45,– Kč.

Svou velikostí nás překvapil, až ohromil. Jasně, vždy patří mezi největší zříceniny v České republice. Volně se pasoucích koz i ovcí bylo zpočátku více než návštěvníků. Což se mně velmi líbilo, alespoň si to tady můžeme krásně volně prošmejdit.

Ivona s Lubošem se rozplývali nad "umem našich zednických předků", jak jim to všechno "sedělo v lajně". Já se matně rozpomínal, kdeže jsme před několika málo lety v rámci trampské brigády přespával. Jak trefně poznamenala nejmenovaná dámská třetina výpravy "Po 30 letech jsou ty stromy jiný, co?". Jsou ale pořád krásný...:)

Nepodezřívá nás čtenář pouze z prosté prohlídky hradu, doufám. Samozřejmě, že jsme při nákupu vstupenky prohodili pár slov. Luboš dokonce s fousáčem pokladníkem stihli zkritizovat EET. Což prý pokladník udělal i v TV pořadu. Při odchodu jsme zase utratili v hradním, velmi lidovém občerstvení bez jídla:(

Zpáteční cestu jsme zvolili okruhem, tedy delší, přes hradu příslušející parkoviště. Směrové cedule k hradu se různí gramatikou. Jednou to píšou HelfenburG, podruhé HelfenburK. A pak to má chudák Google správně najít...

Ani na té delší okružní cestě jsme získaný hlad nepoztráceli. Kéž bych mohl napsat, že místní znalosti hospod Ivony a Luboše nám od hladu odpomůžou!! Leda velký kulový:(

V hospodě jsme si mohli dát jen točený alkopivo, i toho Birella jsem dostal z plechovky. Zato jsme se mohli svými podpisy svobodně připojit k petici za "zrušení zákazu kouření v místní hospůdce". Což několik místních, i nekuřáků, prý již učinilo.

Zde se na závěr mého zápisu o odbočce vrátím k Hančinému závěru plnohodnotného zápisu:

... a tak se přes hospodskou pauzu vydáváme na cestu dom.

Organizátorům, jmenovitě Ivoně a Lubošovi, patří dík všech OSaPáků za akci TechPam. A můj za nepodepsání výše zmíněné petice.