Bratr Václav Vodenka (II)

Druhý a závěrečný díl životního příběhu Skauta Václava Vodenky z pera Jana Kuliše – Kuldy. Za okupace, po rozpuštění Junáka, jsou...

Více

100 let čes. skautingu (I)

V těchto měsících slaví český skauting kulatých 100 let své existence. Toto výročí je odvozeno od několika historických milníků...

Více

100 let čes. skautingu (II)

O myšlenkách rodícího se skautingu se doslechl i profesor žižkovské reálky Antonín Benjamín Svojsík, jehož pozornost přitáhly...

Více

100 let čes. skautingu (III)

V roce 1945 byla činnost Junáka velmi rychle obnovena v čele s předválečnými funkcionáři Rudolfem Plajnerem a Vlastou Koseovou...

Více

100 let čes. skautingu (IV)

Za sto let existence skautingu se česká společnost proměnila. Vlivem nových technologií, možností a příležitostí se změnil...

Více

Desítkářský kvíz

Po roce se opět nezadržitelně blíží Vánoce a s nimi advent – čas rozjímání a vzpomínání. V této souvislosti a s občasnými zprávami o...

Více