CPM – pěší sekce

Bylo nebylo, za jednou řekou a devatero zastávkami sešli se čtyři lidé. Mladá děvečka Matylda, dvě elegantní dvorní dámy Helenka a Marcela a udatný rytíř sir Jiří. Stalo se tak šestý den v týdnu počínajícím pondělím na sv. Bedu Ctihodného v honosném sídle hraběte Smíchova.

Nasedli do připraveného kočáru a jeli. Cesta i konverzace rychle ubíhaly, nakonec se usnesli na výstupu v nedaleké vesnici jménem Černošice. Zde si nechali od jistého malíře pořídit takzvaný rychloportrét.

Vyrazili na cestu. Museli se prodírat houštinami, bojovat s nepřátelskými vlky a odhánět dotěrné mouchy a komáry. Při výstupu na jakousi Kulivou horu se konverzace upínala zase dalším směrem. Lady Marcela vzpomínala na svoji dceru a jejího společníka, kteří se tou samou dobou škrábali na horu Sněžka.

Prošli vesnici Solopisky a po dosažení vrcholu následující hory pojedli nějaký ten chléb a domácí sýr.

Dále pokračovali lesem, loukami a něčím mezi tím. Dorazili k místu U Louže. Louže tam sice byla, ale všichni byli lehce zklamáni z její velikosti. Když došli do vesnice pod nimi, vyhledali nejbližší krčmu a jali se zahánět žízeň. Dokonce se k nim zde připojili jejich známí, jezdci na divokých ořích.

Pojedli dobrého jídla, převyprávěli si své zážitky a opět si na památku nechali zřídit rychlý portrét. Rozloučili se spolu a než se nadáli, byli pryč.

Tuto roztodivnou skupinu nyní čekal výšlap na Krásnou stráň. Na to, že je opravdu krásná, přišli až nahoře v okamžiku, kdy uzřeli ten výhled. Doslova bral dech. Jen co ho zase popadli, zašli do lesa a pokračovali v pouti.

Po chvíli narazili na zvláštní osadu, která jako by byla vtesána do skály. Všechny domečky záhadně držely, i když vypadaly, jak chtěly staře.

Výlet se blížil ke konci. Jen co našli nástupiště, nastoupili do kočáru a smutni, že jejich cesty se rozdělují, nebo to snad bylo únavou, konverzace utichala. Celý tento perný den skončil zase v sídle hraběte Smíchova, kde se přátelé rozloučili a každý šel, kam chtěl.

A zazvonil zvonec, pohádky je konec. Ale téhle určitě ne, protože to nebyla pohádka. Takový je život.