Zpráva o činnosti (III)

Poslední, již značně letitá zpráva o činnosti bělohorských skautských oddílů se věnuje spojené chlapecké desítce a devětadvacítce a sepsali ji společně Borek se Skukůmem. Pro připomenutí – jedná se o podklad pro hodnocení správného vedení oddílu a skautské činnosti v rámci Junáckého závodu o přebor okresu Prahy 6, který se měl konat v 1. polovině roku 1969.

Jak to však se závodem posléze dopadlo, a jak se v něm případně umístily bělohorské oddíly, už zůstane zřejmě zahaleno tajemstvím. Přestože měl tento závod na pořadu bohatý a lákavý program, v kronice 10. chlapeckého oddílu z oné doby o něm není žádná zmínka. Navzdory tomu je obsáhlá zpráva oddílových vedoucích zajímavá, protože podává autentické dobové svědectví, které není zatíženo sentimentem odstupu let, jak tomu často bývá u vzpomínek pamětníků.

Borek se Skukůmem se ve své zprávě např. zmiňují, že chlapci předávali kytici prezidentu republiky při zahájení světové výstavy známek v Praze, že vysadili společně s celým střediskem 20 tisíc sazenic stromků na bělohorském popelišti, že se provizorně scházejí v malé šatně ochotnického divadla na Bílé Hoře, protože nemají vlastní klubovnu, nebo že byli zklamáni, když v létě 1968 přijeli do vybudovaného tábora, který jim byl zapůjčen.

Tyto, ale rovněž mnoho dalších skutečností včetně informace, jak právě probíhá příprava letního tábora, obsahuje předložený dokument z 24. dubna roku 1969:

Zpráva o činnosti 10. a 29. chlapeckého oddílu Praha – Bílá Hora


Pozn. red.: Letní tábor v roce 1969, o jehož přípravě se v dokumentu píše, se nakonec nekonal "na pěkné louce u potoka" v Žlubinci na Berounsku, ale na poslední chvíli byl z hygienických důvodů (nadměrný výskyt infikovaných klíšťat) přeložen do Mrvic na Benešovsku – viz také zde.