Odešla legenda

Před dvěma týdny nás navždy opustil dlouholetý vůdce 10. střediska Bílá Hora, skaut, jenž měl své skautství zaryto hluboko v srdci, bratr a přítel Josef Souček – Ďábel. Jeho dlouhý a pestrý život byl z velké části naplněn mnoha aktivitami, které byly spjaty s legendárním pražským desátým oddílem a později s bělohorským junáckým střediskem. Naposledy jsme se s ním v tomto duchu mohli setkat před rokem na oslavě 100. výročí založení slavné "Vodenkovy Desítky", které se zúčastnil i syn zakladatele, tehdy 96letý Jiří Vodenka – Jíra. Bohužel, letos oba odešli do skautského nebe.

Své skautské jméno si bratr Ďábel údajně vysloužil díky své ryšavé kštici. Osobně jsem ho však měl, a myslím, že nejen já, za "ďábla" pro jeho velmi činorodý způsob života. Když se občas probírám svým archivem, stále nacházím nové a nové důkazy o jeho bohaté práci pro středisko a okruh přátel nebo známých.

Jako dobrý příklad může posloužit celkem osmadvacet uskutečněných ročníků tzv. Dinonýsií, které společně se svou manželkou Jelenou Součkovou – Kari od roku 1947 pečlivě připravil, nebo se na jejich přípravě významně podílel. Zejména se ale velkou měrou zasloužil o dvojí obnovu bělohorského střediska v letech 1968 a 1989, vybudování nové junácké klubovny na Bílé Hoře a výchovu celé jedné skautské generace.

Přetrvávající obtížná situace v důsledku koronavirové pandemie nám nedovolila, abychom se s Ďáblem důstojně rozloučili. Věřím, že se nám alespoň na odloženém setkání po Novém roce, které plánuje uspořádat junácké středisko na Bílé Hoře k příležitosti 75. výročí svého založení, podaří společně uctít jeho památku.

A jak na Ďábla vzpomínají na svých webových stránkách ve Svojsíkově oddílu, jehož byl Ďábel dlouholetým členem? To si můžete přečíst níže.


Středisko Junáka DESÍTKA Praha – Bílá Hora
ztratilo svého dlouholetého vůdce br.

Josefa Součka – Ďábla,

*21. 6. 1929  †11. 11. 2020.

Br. Ďábel byl členem 10. skautského oddílu se svým rodným bratrem Sučukem již v r. 1939. Oddíl měl klubovnu v loděnici KČT v Braníku. Po revoluci v r. 1945 byl oddíl "v plné síle" a když maminky vyrobily dětem košile obarvené na modro a německým oficírským čepicím odpáraly kšilty, byly kroje hotové; námořnické bundy získali ze skladů Hitlerjugend. Tento rok se datuje jako založení 10. střediska Junáka.

V r. 1947 se však v tomto vodáckém oddíle přiostřila atmosféra tak, jak se vyvíjela politická situace, vznikaly rozpory mezi členy a kapitánem Jirkou, který byl komunista. Odrostlejší chlapci a děvčata z oddílu odešli a tak nalezneme br. Josefa Součka – Ďábla ve smíšeném roverském kmeni. Když byl v roce 1949 Junák rozpuštěn, pokračovalo se v činnosti v mateřské loděnici Klubu českých turistů.

Když nastalo v roce 1968 "politické oteplení", slavné 10. středisko obnovili jeho bývalí členové Pepa Souček – Ďábel, Borek Novák – Boras, Mirek Knížek – Skukum, Vláďa Knížek – Riki, Láďa Platil – Lapla, Zdeněk Tumpach – Baron a členky Jelena Součková – Kari, Stáňa Knížková – Sweet a Helena Platilová.

Dávnému přátelství bělohoráků s "Desítkou" položili základy vodáci Sučuk, Ďábel, Boras a Muky, protože bydleli na Bílé Hoře, a potom Jarda Beránek, první vůdce bělohorské JEDNIČKY. Bělohoráci přinesli dobrou pověst a slávu střediska bratra Janduse a středisko "Desítka" tradiční číslo a jméno. Práce bylo hodně a nadšení nikoho neopouštělo až do září 1970, kdy z nařízení komunistické strany a vlády dochází opět ke sloučení všech dětských a mládežnických organizací v jednu a Junáku je zastavena činnost.

Udržuje se dál spojení skautských rodin, mnozí pracují s dětmi v jiných organizacích.

Když se bělohorští v prosinci 1989 opět sešli, byl mezi skauty a skautkami opět "ďábelsky aktivní" Pepa Souček – Ďábel. I za jeho přispění středisko dokonce slavnostně otevřelo dne 30. září 1995, při příležitosti 50. výročí skautingu na Bílé Hoře, za účasti starosty Městské části Praha - Řepy pana Vlastislava Fencla, novou klubovnu v Opukové ulici na Praze 6. Na webových stránkách http://www.os10.cz/blog/b-334.html lze získat nejen informace o tom, jak byl br. Ďábel mezi oldskauty aktivní, ale i pěkné fotografie.

Kromě řady ocenění byl roku 2004 bratr Josef Souček – Ďábel vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle, kde patřil mezi nejstarší členy, v jejichž řadách bude citelně chybět. Na schůzkách Pražské družiny SO se i přes svůj vysoký věk snažil neúnavně účastnit a svým humorem přispívat k dobré atmosféře.

Hlavní zdroj informací: https://bilahora.cz/;
redakce: Kamzík.