Zápis ze schůzky OSaP dne 4. 10. 2023

Na sklonku babího léta se v restauraci "U Čechů" sešlo třináct členů zdravého jádra k setkání nad plánem činnosti na příští rok, který laskavě připravil sám náčelník. Nejprve však proběhlo občerstvení hladem a zejména žízní vysílených účastníků. Následně se uskutečnila vzrušená debata nad jednotlivými body plánu, jež nakonec vyústila ve všeobecnou shodu.

Po ní Linda se Zdeňkem představili nástin listopadové akce „Kultura za 300“. Měla by proběhnout v sobotu 4. listopadu formou hromadné návštěvy nově zřízené stálé expozice armádního muzea na Žižkově, na závěr korunované společným posezením v osvěžovně Spirit Bar v Dalimilově ulici.

Setkání vyvrcholilo volnou zábavou okořeněnou zážitky přítomných z mládí. Zde je třeba vyzdvihnout příspěvek Markéty, při němž osvědčila úžasný vypravěčský talent.

Schůzky se jako hosté zúčastnily Linda ml. a její tříletá dcera Maruška, která pod nátlakem souhlasila, že za pomoci dědečka Zdeňka vypracuje zápis.