Jan Kuliš

17. září 2009  

Při prohlížení skautského archivu bratra Jiřího Vodenky jsem narazil na velice zajímavý zápis o vzniku...

20. září 2009  

Pod vedením bratra Václava Vodenky se z tohoto oddílu stává oddíl ukázkový a lze bez nadsázky říci, že vedle...

22. září 2009  

V pozůstalosti po bratru Vodenkovi se nachází deník, či lépe řečeno kronika výpravy na 3. světové jamboree...

27. září 2009  

Dne 10. 10. 1929 slavil 10. oddíl Svazu skautů 10 let své činnosti. K tomuto jubileu vybírám několik úryvků...

30. září 2009  

Po provedené adaptaci smíchovské vodárenské věže se do ní 10. oddíl vrátil. A opět byl na čelném místě...

4. října 2009  

Dne 28. 10. 1940 podepisuje K. H. Frank výnos o zrušení Junáka. Ústředí je rozbito, ale oddíly musejí dál...

6. října 2009  

V oddílovém časopise 10. oddílu STOPY z roku 1946 jsem objevil článek nazvaný "Vyznání", který je plný obdivu...

27. listopadu 2011  

Po roce opět přišel advent a ten přímo vybízí k zamyšlení nad naší minulostí. V této souvislosti si přiblížíme...

23. prosince 2011  

Druhý a závěrečný díl životního příběhu Skauta Václava Vodenky z pera Jana Kuliše – Kuldy. Za okupace...