Zimní přechod Brd

Na mapě jsou pro jednotlivé roky vyznačena naše výchozí místa skautského "Zimního přechodu Brd" (červenými připichovátky) se společným cílem na Kytínské louce (modrá hvězdička).