CHKO ČR

Na mapě jsou vyznačeny chráněné krajinné oblasti České republiky, které jsme navštívili v rámci tematických výprav "CHKO ČR" (tmavě modře), ale i v rámci jiných výprav (světle modře), nebo jsme je dosud nenavštívili (zeleně). Žlutě jsou vyznačeny národní parky.