Malé dubnové zprávy

Vladimír Čech – Básník

14. dubna 2015

V redakci se nám v těchto dnech sešlo několik menších, ale zajímavých zpráv, které stojí za zmínku. Vězte tedy:

25 letokruhů

V souladu s novým občanským zákoníkem vstoupil od 1. 4. 2015 v platnost nový název naší největší české skautské organizace, a to "Junák – český skaut, z. s.". Starý název "Junák – svaz skautů a skautek ČR" už je pouhou minulostí.

Jen pro dokreslení uvádím přehled názvů Junáka, jak šly postupně za sebou:

Ti anglicky čtoucí se další zajímavosti mohou dozvědět klepnutím zde.

Jak se píše v dubnovém čísle Skautského světa, v letošním roce si čeští oldskauti připomínají významné výročí – 25 let kmene dospělých Junáka. Historie skautingu dospělých u nás ovšem sahá až do roku 1914, kdy odchovanci průkopnických skautských oddílů začali tvořit party a později kluby "oldscouts". V roce 1921 byl v rámci Svazu junáků-skautů RČS ustaven samostatný oldskautský odbor. Na oficiální kmenové společenství však dospělí museli čekat až do třetí obnovy skautingu. V roce 1991 na světové konferenci IFOFSAG v řeckém Chalkidiki byli dospělí skauti Junáka přijati do Mezinárodního společenství skautů a skautek. Kulaté jubileum si "oldi" připomněli v dubnu na kmenové poradě v Hostinném komponovaným hudebně-vizuálním pořadem 25 letokruhů.

Bělohorské 10. středisko letos oslaví kulaté výročí 70 let od svého založení. Oslavy se budou konat 10. října 2015 na Bílé Hoře. Více o historii 10. střediska naleznete např. v našem kronikovém seriálu věnovaném zakladateli střediska, bratru Františku Jandusovi, který byl také jednou z vůdčích osobností českého oldskautingu.