AMŽ coby Listopadová

Mezi námi OSaPáky máme spoustu různých lidí různých zájmů, profesí, ale i schopností či dovedností. Což se zcela jistě dočtete v...

Více

Setkání OSaP na Sedmičce

Datum: 01. 11. 2023
Účast: jako vždy, chyběla Marcela, Vladek a Jordáni...

Více

Zápis z výpravy CHKO

Podle náčelníkova plánu se nás většina sešla ve správný čas na hlavním nádraží. Byli to Vláďa, Marcela, Zuzka J., Hanka, Helena a...

Více

Zápis ze schůzky OSaP

Na sklonku babího léta se v restauraci "U Čechů" sešlo třináct členů zdravého jádra k setkání nad plánem činnosti na příští rok...

Více

Česká NEJ '23

Vše začalo časně zjara emailem, v němž nám Marcela sdělovala, že připravuje zářijovou víkendovou výpravu na téma Česká NEJ. Na...

Více

Když září, tak u Součků

Opět jsme po roce navštívili pohostinné zázemí rodiny Součků. Je skoro škoda použít poněkud stísněné rozměry schválené...

Více