Poslední příspěvky v kronice

Vladimír Souček – Vladek dne 8. října 2018
  • Stalo se nedávno

S kulturou doposud byl jsem jen míjen, naštěstí kalendář zavedl říjen. Ve středu od rána už jenom...

Helena a Aleš Kymličkovi dne 23. září 2018
  • Stalo se nedávno

Do Kroměříže do hotelu Hvězda jsme všichni po strastiplné cestě po D1 dorazili ve zdraví. Jako první...

Ondřej Kocián dne 8. června 2018
  • Stalo se nedávno

Když jsme přijeli byl už tam Básník, Aleš, Jirka, Markéta a Helena. Markéta a Helena dělali ze začátku růže...

Tomáš Kocián dne 6. září 2018
  • Stalo se nedávno

Začali jsme výčtem nemocí a nebyla to už věru legrace, ještě se v našem lese nekácí, ale dost možná se již...

Vladimír Čech – Básník dne 28. srpna 2018
  • Po stopách historie

V dnešním historickém exkursu na téma osmičkových roků se vrátíme k budování Dubčekova háje na Bílé...

Vladimír Čech – Básník dne 21. srpna 2018
  • Po stopách historie

Dalším magickým milníkem naší historie, který je v těchto dnech masivně připomínán, je rok 1968...