Junák chystá nové logo
dne 15. listopadu 2015
  • Po stopách historie

Nové logo Junáka, jehož vítězný návrh v září schválilo Náčelnictvo, se začne používat po konečných úpravách v příštím roce. Toto logo nahradí nepříliš vydařeného předchůdce z roku 2000. Aby však nedošlo k mýlce, klasický odznak Junáka (heraldicky nesprávně nazývaný znakem), který byl naposledy výrazně pozměněn v roce 1992 přidáním trojlístku, prozatím zůstane zachován. Na obrázku výše je pro porovnání uveden současný odznak a logo Junáka a návrh nového loga.

A proč k celé této záležitosti dochází? Jak se píše na webových stránkách Junáka, Náčelnictvo chce po patnácti letech změnit jeho vizuální identitu. Nové logo by mělo být svým vzhledem mnohem blíže k tradičnímu odznaku. Největším důvodem ke změně však je, že logo a odznak jsou nyní používány souběžně značně chaoticky. O návratu ke stavu před rokem 2000, kdy existoval pouze odznak, se neuvažuje. Nevýhodou klasického odznaku Junáka je totiž jeho složitost, pro kterou je obtížné jej esteticky zakomponovat do různých moderních grafických materiálů. Nové logo by mělo, až na výjimky, stávající logo i odznak nahradit tak, aby Junák působil jednotně. Současný odznak by se měl nadále používat jen omezeně, například na vlajkách.

Více informací o novém logu lze nalézt kromě webových stránek Junáka například v rozhovoru, který poskytl Českému rozhlasu zástupce Junáka Petr Vaněk, či "u odborníků".

Když už o novém logu mluvíme, stojí za to si připomenout celou historii junáckého odznaku, který je velmi tradiční a má v sobě zakotvenou symbolickou hloubku. Horní lístky lilie mají připomínat střelku kompasu, jež ukazuje správný směr na cestě životem, a dolní tři lístky pak tři body skautského slibu. Psí hlava na štítku uprostřed je znakem Chodů, neústupných strážců hranic naší vlasti. Trojlístek na pozadí, doplněný do odznaku v devadesátých letech, je odznakem skautek.

První junácký odznak byl od toho současného zcela odlišný. Po vzniku samostatného skautského spolku "Junák — český skaut" 15. června 1914 nosili skauti kovové trojúhelníky s postavou řeckého atleta a nápisem: Junák — český skaut. Odznak vycházel z původních snah A. B. Svojsíka zavést český skauting jako nový výchovný systém pro mládež v Sokole. Se svým pokusem neuspěl, a proto pro rostoucí řady příznivců skautského hnutí založil nejprve skautský odbor při Svazu spolků a přátel pro tělesnou výchovu.

A. B. Svojsík, který chtěl vytvořit český skauting s odkazem na naše národní dějiny, dlouho hledal výraz pro anglické slovo "scout". Kromě jiných uvažoval o názvu "Chodové", což mu prý rozmluvil spisovatel Alois Jirásek. Nakonec zvítězil návrh zemského školního inspektora Františka Bílého "junák". Přesto Chodové zůstali pro Junáky významným vzorem a přetrvala i černá psí hlava na bílém štítu. Tento znak původně vytvořil Mikoláš Aleš jako ilustraci k románu Aloise Jiráska Psohlavci. Čeští skauti jej poprvé použili v září 1913 na bráně ukázkového skautského tábora v Praze na Trojském ostrově. Paradoxem zůstává, že Chodové měli v dávných dobách na svém praporci umístěn pár vysokých plstěných bot – o psí hlavě se předtím, než ji Jirásek s Alšem v 19. století "vymysleli", historické prameny nezmiňují.

Lilie se do znaku Junáka dostává až se vznikem samostatného československého státu po roce 1918. Chodská psí hlava byla tehdy umístěna do jejího středu a tím na dlouhá léta vznikla téměř neměnná podoba odznaku Junáka. Zpočátku reprezentoval celé skautské hnutí v Československu, později zůstal jen pro skauty v českých zemích.

Závěrem ještě názor Jana Čáky, skauta, spisovatele, grafika a heraldika, uvedený v publikaci Junácká symbolika: "Mezi odznaky organizací světového skautského bratrství působí česká lilie osobitě a výrazně. Jen tvar štítku, na kterém je umístěna psí hlava, nebyl vybrán šťastně; není z heraldického hlediska hodnotný."


Tímto též děkuji naší malobřevnovské korespondentce za inspirativní email k článku.