Sešlost z vyprávění

Pokud by nadpis tohoto kronikového zápisu někoho sváděl k úvaze, že se chystám vylíčit, jak čísi vyprávění způsobuje mou postupující stařeckou sešlost, uvažuje nesprávným směrem. Několik následujících řádek bude o pravidelném setkání OSaP na Sedmičce, které se uskutečnilo začátkem května, a o jehož průběhu vím něco málo jen z vyprávění.

Na přelomu dubna a května jsem totiž pobýval vzdálen přes devět tisíc kilometrů od místa dění, což mně znemožnilo včas zasednout ke společnému stolu. Přitom žádný z deseti přímých účastníků nenašel odvahu děj onoho večera zaznamenat. Možná za to může skutečnost, že během sešlosti nedošlo, jak jsem se posléze doslechl, k žádné mimořádné události, tedy ani k urážce na cti, slovnímu či fyzickému napadení, kriminálnímu činu, natož vyzrazení státního tajemství nebo k zemětřesení. Debata i konzumace naopak probíhaly v běžných kolejích včetně již obvyklé alkoholické připomínky mnoha let, která uplynula od narození jednoho z přítomných. Za zmínku snad pouze stojí, že klan Nováků tentokrát zastupoval toliko bratr DrS (Marcela po předchozí filipojakubské noci stále poletovala kdesi po Brdech a Hanka splachovala prach), a následující údaje: teplota 20,1 °C, tlak 1 007 hPa, rosný bod 6 °C, průměrná rychlost větru 33 km/h.

K vykolejení ze všedního pořadu schůze nepřispěl ani fakt, že se konala ve sváteční den 1. května, kdy dělníci, rolníci a pracující inteligence v naší zemi dlouhé roky v nerozborné jednotě masově projevovali svou radost a nadšení z budování socialismu a později komunismu a Karel Hynek Mácha usoudil, že je to ten nejsprávnější čas na lásku. Pokud si dobře vzpomínám, naposledy na naši prvomájovou schůzku před 11 lety stylově přikvačila Blanka. Třímajíc nad hlavou větvičku údajně z rozkvetlé třešně nabízela tehdy rozverně a s velkým úspěchem všem přítomným pánům své líce k polibku.

Nezbývá proto než doufat, že se na nadcházejícím červnovém setkání podaří opět nalézt příležitostného kronikáře a že se udá mnoho barvitých příhod. Vždyť letošní první červnová středa je nejen světovým dnem životního prostředí, ale rovněž mezinárodním dnem boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Svůj svátek budou v tento den slavit Dobroslavové a, jak říkají Angličané, "last but not least" uplyne 61 let od chvíle, kdy byl britský ministr obrany John Profumo nucen pro skandál se striptérkou s podezřelými styky Christine Keelerovou vzdát se své funkce, návazně padla celá vláda premiéra Harolda Macmillana a John Profumo nastoupil v rámci pokání jako čistič záchodů v jednom z londýnských charitních domů.