Zpráva o činnosti (I)

Třetí letošní návrat do roku 1969 bude pravým opakem toho minulého. Žádná nostalgie, žádné stařecké postesky, alébrž holá fakta. I tak může být tento odskok o -50 let pro účastníky tehdejšího skautského dění na Bílé Hoře zajímavý.

Dovolím si totiž vytáhnout na světlo boží dokumenty, které shrnují činnost dívčích a chlapeckých skautských oddílů 10. střediska očima jejich vedoucích – Líby (st.), Marcely, Borka a Skukůma. Má to jen jednu drobnou vadu. Toto líčení CO, KDY, KDO, JAK a PROČ je do značné míry formální, protože dokumenty byly vypracovány jako povinná součást hodnocení správného vedení oddílu a skautské činnosti v rámci Junáckého závodu o přebor okresu Prahy 6.

Věřím, že pro čtenáře bude přesto zajímavé se dozvědět, že dívky z 29. oddílu pilně sbíraly byliny a žaludy, staraly se o nemocnou manželku opilce, vyráběly model tábora, který pak vystavily ve výloze čistírny, nebo zapálily stromek republiky na Staroměstském náměstí. Už se ale asi nedozvíme, jakou odezvu u nich bezprostředně vyvolala srpnová okupace Československa po návratu z letního tábora. Příslušná část textu byla, zřejmě v důsledku dodatečné autocenzury, začerněna a zbylo pouze stručné sdělení, že "se zapojily do SV1)" a "byly ve skupině Ivany, napojené na MNV2)".

Protože uvedené dokumenty svým rozsahem značně překračují běžnou délku našich kronikových zápisů, předkládám dnes odkaz na první z nich:

Zpráva o činnosti 29. oddílu dívčího – 1968 – 1969

Další budou brzy následovat.


Pro mladší a nepokročilé doplňuji vysvětlení použitých zkratek:

1) SV – Služba vlasti, iniciativa dětských organizací včetně Junáka z přelomu srpna a září 1968, která vznikla jako reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR. Smyslem Služby vlasti bylo přimět mladé lidi k pomoci s nápravou škod a k jiným veřejně prospěšným činům (viz článek ze srpnového dvojčísla časopisu Vedoucí pionýrů).

2) MNV – místní národní výbor, orgán který vykonával správu obcí v letech 1945–1990. Po roce 1990 byly MNV transformovány zpět na obecní, resp. městské úřady a zastupitelstva.